Condicions de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

  

Tota persona que vulgui contractar els serveis de BONAPETJA-GUIES DE MUNTANYA ha de llegir i acceptar els següents punts abans de fer la reserva:

 

Condicions per a realitzar una reserva:

 • Es podrà sol·licitar una reserva a través de la nostra pàgina web, trucant al telèfon 630 27 65 01 o bé enviant un correu a info@bonapetja.com

 

 • En el moment de formalitzar la reserva s’haurà d’abonar el 100% de l’import de la reserva si aquesta no supera els 100€ i el 50% si l’import de la reserva és de 100€ o superior.
 • Les reserves s’han de realitzar com a mínim 7 dies abans de l’activitat.
 • L’abonament es durà a terme mitjançant una transferència bancària al número de compte:

ES81 2100 8208 4702 0006 1457

A nom de BONAPETJA-GUIES DE MUNTANYA, especificant el nom de la persona titular de la reserva, activitat contractada i la data de l’activitat. Enviant el justificant de pagament per e-mail a info@bonapetja.com

 

 • La quantitat restant, si és el cas, s’haurà d’abonar per transferència bancària com a màxim 7 dies abans de l’activitat.
 • Les reserves no es consideraran vàlides fins que no s’hagi rebut el justificant de pagament.

 

 

 

Condicions de modificació i cancel·lació de reserves:

 

 • En cas de voler modificar la data o el número de participants, s’haurà de consultar disponibilitat.
 • L’anul·lació d’una reserva s’haurà de fer enviant un e-mail a info@bonapetja.com constant així l’hora de rebuda del correu com a hora oficial de cancel·lació.
 • En els dies següents BONAPETJA es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per confirmar i tramitar la cancel·lació.
 • Si per qualsevol motiu, el client hagués d’anular o modificar una reserva, haurà d’assumir els següents càrrecs d’anul·lació:

 

 • L’anul·lació de l’activitat amb més de 15 dies d’antelació, comportarà la pèrdua del 25% de l’import de l’activitat reservada.
 • L’anul·lació de l’activitat amb menys de 15 dies d’antelació, comportarà la pèrdua del 50% de l’import de l’activitat reservada.
 • L’anul·lació de l’activitat amb menys de 7 dies d’antelació, comportarà la pèrdua del 100% de l’import de l’activitat reservada.

 

 • Per tal de calcular els dies restants es prendrà com a referència l’hora d’inici de l’activitat anul·lada com a hora 0.
 • Els costos de cancel·lació de possibles allotjaments, transports,... aniran a càrrec del client (segons les polítiques pròpies de cancel·lació dels allotjaments, transports, ...)
 • En cas que BONAPETJA tingui que anul·lar una activitat per qüestions meteorològiques o de força major, es concertarà nova data, es deixarà la reserva amb data oberta o es retornarà el 100% de l’import de la reserva.
 • La decisió de cancel·lar una reserva per causes meteorològiques o de força major, és responsabilitat exclusiva de BONAPETJA.

 

 

 

 

Condicions generals de les activitats:

 

 • Les activitats realitzades en el medi natural, com ara les raquetes de neu, el senderisme, cursos de formació, estades esportives, casals esportius, curses d’orientació, gimcanes i jocs de nit entre d’altres; són activitats que comporten un cert risc inherent. BONAPETJA vetllarà per minimitzar-los, però en contractar les nostres activitats el client assumeix els riscos inherents de les diferents activitats.

 

 • El tècnic que dirigeix l’activitat te la obligació d’explicar l’activitat i els riscos que comporta.

 

 • El tècnic responsable podrà anul·lar l'activitat, durant o en el moment de l'inici de la mateixa, si les condicions meteorològiques no són adequades per a la seva realització. Si l'anul·lació es produeix el mateix dia de l'activitat, el client podrà optar per canviar la data de l'activitat,canviar la seva reserva per una amb data oberta, o per la devolució de l'import total. . Si l’anulació es produeix durant l’activitat, el client no podrà optar a cap mena de devolució de l’import.

 

 • El client ha d'informar, abans de contractar l'activitat, sobre possibles estats de gestació, disminucions físiques o malalties cardiovasculars així com de l'ús de qualsevol medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.

 

 • BONAPETJA o el tècnic responsable de l'activitat, podrà impedir, sense dret a cap reclamació, la participació de qualsevol persona sospitosa d'estar sota els efectes de l'alcohol o de les drogues o que pensi que el seu estat pugui suposar un perill per a si mateix o la resta de participants.

 

 • Si el client no reuneix les condicions físiques i tècniques mínimes necessàries o no porta el material exigit, se li podrà negar la participació en l'activitat, modificar o retardar l'horari de la mateixa.

 

 • El client es compromet a acceptar les decisions del tècnic i seguir en tot moment les seves indicacions per garantir la seguretat i fluïdesa de l'activitat. En cas d’incompliment pot comportar la finalització d’aquesta.

 

 • El client assumeix la responsabilitat dels actes que realitza que no siguin segons les explicacions i ordres del tècnic.

 

 • BONAPETJA no es responsabilitza del material i/o dels objectes personals dels clients de manera que no s'atendrà cap reclamació en aquest sentit.

 

 • El material proporcionat per BONAPETJA per a la realització de les activitats està homologat i en correcte estat. La pèrdua, negligència o mal us d’aquest material per part del client, (més enllà del desgast lògic o per causa de força major) serà responsabilitat del client i haurà de ser abonat a BONAPETJA.

 

 • En el cas que el client porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es podrà utilitzar si així ho consideren. Aquest material aportat pel client no suposarà una rebaixa en el preu de l’activitat.

 

 • Totes les activitats organitzades per BONAPETJA inclouen assegurança amb la companyia BROKLIN, número de pòlissa 201600206, segons el Decret 56/2003 per la qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

 

 • Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, en cas de voler participar sols hauran de lliurar l’autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels pares o tutors legals.

 

 • Les fotos i vídeos de les activitats que BONAPETJA ofereix als clients son cortesia. No atendrem cap reclamació en aquest sentit.

 

 • El client accepta la utilització de dades, fotografies i vídeos per a finalitats comercials de BONAPETJA, o per les seves empreses col·laboradores. (en cas de no acceptar-ho enviar correu amb nom, cognoms i DNI a info@bonapetja.com expressant la negativitat de la seva utilització.

 

Política de privacitat:

Les dades personals seran incloses a la base de dades exclusivament per ús intern i segons la llei de protecció de dades 15/1999 (LOPDCP). Les dades personals es tractaran amb confidencialitat. Així mateix, informem que l’interessat pot exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació dirigint una carta a BONAPETJA.

 

PROTOCOL DE SEGURETAT PEL COVID-19

 • Si tens algun dels símptomes de la COVID-19, si estàs o has estat en contacte en els últims 14 dies amb alguna persona amb COVID-19, si us plau, abstingue’t de participar en l'activitat. Sigues responsable.

 

 • Renta’t les mans o desinfecta’t al començament i al final de l'activitat i sempre que sigui possible durant l'activitat, amb aigua i sabó o gel o esprai desinfectant En particular, les mans s'han de rentar o desinfectar després de cada contacte proper, abans de menjar i beure, abans i després del bany.

 

 • No intentis comunicar-te mentre esternudes o tusses.

 

 • Si has de esternudar o tossir fes-ho amb un mocador o enfront de la part interna del teu colze.

 

 • Estigues atent/a durant les marxes per adaptar el ritme de progressió i les parades que fas a la resta del grup i poder mantenir així la distància de seguretat en tot moment.

 

 • Evita tocar-te la boca, el nas i els ulls amb les mans.

 

 • Evita posar-te el material a la boca (mossegar la corda, subjectar cintes o cordinos amb la boca, etc.).

 

 • Tingues sempre a mà i preparada la mascareta per al cas d'haver de compartir espais petits amb altres persones (reunions, despenjaments, etc.)

 

 • Porta sempre les ulleres posades (de sol o transparents).

 

 • No comparteixis cremes protectores o protector labial.

 

 • No intercanviïs aliments i begudes amb la resta de el grup.

 

 • No comparteixis coberts, plats, gots, ni begui de la mateixa ampolla.

 

 • Segueix les instruccions del/a guia en tot moment.

 

 

 

Llistat del material de seguretat higiènic-sanitari

 • Dues màscares higièniques o quirúrgiques.
 • Bosses de plàstic.
 • Ulleres de sol i/o transparents (es recomana que cobreixin els ulls el màxim possible i si pot ser amb cristall de seguretat contra impactes).
 • Crema de protecció solar individual.
 • Menjar i beguda individual.
 • Recipient petit amb gel o esprai desinfectant biodegradable.
 • Motxilla petita o vestimenta amb butxaques que ens permeti portar material de protecció i desinfecció.

 

Condicions de cancel·lació en cas de participants amb simptomatologia COVID-19

 • Abans de l'activitat:

-No podreu participar en l'activitat

-Es reservarà l’import de la reserva menys les despeses per la cancel·lació de posibles refugis, albergs,etc.

 • Durant o després de l'activitat:

-Ho comunicarem a les autoritats competents i seguirem les indicacions corresponents (Les possibles despeses aniran a càrrec del client ).

 

En cas que la persona participant a l'activitat no pugui assistir a aquesta perquè la seva regió està confinada es retornarà el 100% de l'import abonat.

 

Mesures i llistat de material de seguretat recomanades pel Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme i l'AEGM (Asociacion Espanyola de Guias de Montaña).

Tens algun dubte? Pregunta’ns!

  Activitats a la GarrotxaActivitats al PirineuContractar un guiaCursosEscolesInclusió


  © Tots els drets reservats BONAPETJA
  facebookinstagramwhatsapp